Zásady ochrany osobních údajů

I. SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ A SUBJEKT OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem a zároveň zpracovatelem osobních údajů je Jankadekor.

Osobním údajem se rozumí ve smyslu § 4 písm. a) zákona 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále jen ZOOÚ) jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů. Subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat zejména na základě čísla, kódu nebo jednoho či více prvků, specifických pro jeho fyzickou, fyziologickou, psychickou, ekonomickou, kulturní nebo sociální identitu.

II. OSOBNÍ ÚDAJE, KTERÉ ZPRACOVÁVÁ JANKADEKOR

Jankadekor zpracovává následující osobní údaje subjektů údajů:
jméno a příjmení subjektu
adresa trvalého či přechodného pobytu, doručovací či jiná korespondenční adresa
email, telefon a/nebo mobilní telefon

III. SHROMAŽĎOVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Jankadekor jako správce osobních údajů prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru u správce.

IV. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s § 5 ZOOÚ v platném a účinném znění jsou všechny výše uvedené údaje uvedené shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely šíření obchodních sdělení, marketingových materiálů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb. Osobní údaje subjektu nebudou poskytovány třetím stranám.

V. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s ustanovením § 5 ZOOÚ, v platném a účinném znění subjekty údajů tímto udělují společnosti Jankadekor dobrovolně souhlas se zpracováním výše uvedených osobních údajů pro účely uvedené v odstavci č. IV. Tento souhlas udělují subjekty osobních údajů při prvním kontaktu s Jankadekor např. vyplněním přihlášky k odběru novinek, přidáním komentářů k příspěvkům nebo objednávkou zboží. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

VI. PŘÍSTUP SUBJEKTU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

Subjekty osobních údajů mají právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na opravu osobních údajů, právo na jejich opravu, doplnění, blokování nebo likvidaci jakož i další práva uvedená v ustanovení § 21 ZOOÚ v platném a účinném znění. Udělený souhlas jsou klienti oprávněni kdykoliv odvolat na elektronické adrese správce osobních údajů info@jankadekor.cz.

Líbí se Vám tento příspěvek/výrobek? Dejte o něm vědět svým přátelům!
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •